VIP / ESKİ TÜRK DİLİ


ESKİ TÜRK DİLİ VİP

700 ₺ (EFT-HAVALE ile)

İBAN
OSMAN SAVAŞ
TR69 0006 2000 7700 0006 2920 93

Örnek Videolar


Örnek Ders Notları


 

 • Toplam 208 Ders
 • 300 Saat
 • 3)   E.T.1.1. Köktürk Türkçesi Ses Bilgisi (1. Ders)42.17
 • 4)   E.T.1.1. Köktürk Türkçesi Ses Bilgisi (2. Ders)45.05
 • 5)   E.T.1.2.Köktürk Türkçesinin Şekil Bilgisi06.35
 • 6)   E.T.1.2.1. Köktürk Türkçesi Çekim Ekleri 14.32
 • 7)   E.T.1.2.1.1. Köktürk Türkçesi İsim Çekim Ekleri 08.58
 • 8)   E.T.1.2.1.1.2. Köktürk Türkçesi Hal (Durum) Ekleri14.27
 • 9)   E.T.1.2.1.1.1. Köktürk Türkçesi Çokluk Ekleri12.13
 • 10)   E.T.1.2.1.1.2.1. Köktürk Türkçesi Belirtme Durum Eki34.59
 • 11)   E.T.1.2.1.1.2.2.Köktürk Türkçesi Yönelme Durum Eki26.58
 • 12)   E.T.1.2.1.1.2.3. Köktürk Türkçesi Bulunma Durum Eki10.43
 • 13)   E.T.1.2.1.1.2.4. Köktürk Türkçesi Ayrılma Durum Eki22.39
 • 14)   E.T.1.2.1.1.2.5. Köktürk Türkçesi İlgi Durum Eki 21.17
 • 15)   E.T.1.2.1.1.2.6. Köktürk Türkçesi Vasıta Durum Eki17.50
 • 16)   E.T.1.2.1.1.2.7. Köktürk Türkçesi Eşitlik Durum Eki 05.30
 • 17)   E.T.1.2.1.1.2.8. Köktürk Türkçesi Yön Gösterme Durum Eki04.25
 • 18)   E.T.1.2.1.1.3. Köktürk Türkçesi İyelik Ekleri16.54
 • 19)   E.T.1.2.1.1.4. Köktürk Türkçesi Bağlama Görevli Ek 05.42
 • 20)   E.T.1.2.1.2. Köktürk Türkçesi Fiil Çekim Ekleri07.03
 • 21)   E.T.1.2.1.2.1. Köktürk Türkçesi Kip Ekleri21.59
 • 22)   E.T.1.2.1.2.1.1. Köktürk Türkçesi Belirsiz Geçmiş Zaman Eki34.47
 • 23)   E.T.1.2.1.2.1.2. Köktürk Türkçesi Belirli Geçmiş Zaman Eki29.54
 • 24)   E.T.1.2.1.2.1.3. Köktürk Türkçesi Gelecek Zaman Ekleri 25.08
 • 25)   E.T.1.2.1.2.1.4. Köktürk Türkçesi Geniş Zaman Eki18.18
 • 26)   E.T.1.2.1.2.1.5. Köktürk Türkçesi Emir Ekleri20.55
 • 27)   E.T.1.2.1.2.2. Köktürk Türkçesi Kişi Ekleri 09.06
 • 28)   E.T.1.2.1.2.2.1. Köktürk Türkçesi Zamir Kökenli Kişi Ekleri25.03
 • 29)   E.T.1.2.1.2.2.2. Köktürk Türkçesi İyelik Kökenli Kişi Ekleri 15.35
 • 30)   E.T.1.2.1.2.2.3. Köktürk Türkçesi Emir Kökenli Kişi Ekleri09.52
 • 31)   E.T.1.2.2. Köktürk Türkçesi Yapım Ekleri06.49
 • 32)   E.T.1.2.2.1. Köktürk Türkçesi İsimden İsim Yapım Ekleri17.30
 • 33)   E.T.1.2.2.2. Köktürk Türkçesi İsimden Fiil Yapım Ekleri12.28
 • 34)   E.T.1.2.2.3. Köktürk Türkçesi Fiilden Fiil Yapım Ekleri36.52
 • 35)   E.T.1.2.2.4. Köktürk Türkçesi Fiilden İsim Yapım Ekleri25.14
 • 36)   E.T.1.2.2.4.1. Köktürk Türkçesi Eylemsi Ekleri06.25
 • 37)   E.T.1.2.2.4.1.1. Köktürk Türkçesi Sıfat Fiil Ekleri 53.03
 • 38)   E.T.1.2.2.4.1.2. Köktürk Türkçesi Zarf Fiil Ekleri31.16
 • 39)   E.T.1.2.3. Köktürk Türkçesinde İsim Cümlesi11.27
 • 40)   E.T.1.2.4. Köktürk Türkçesinde Birleşik Çekim10.27
 • 41)   E.T.1.2.5. Köktürk Türkçesinde Birleşik Yapılı Fiil20.18
 • 42)   E.T.2.1. Uygur Türkçesi Ağızlaşma Sorunu26.10
 • 43)   E.T.2.2. Uygur Türkçesinin Köktürk Türkçesiyle Ortaklıkları (1. Ders)46.51
 • 44)   E.T.2.2. Uygur Türkçesinin Köktürk Türkçesiyle Ortaklıkları (2. Ders)40.09
 • 45)   E.T.2.3. Uygur Türkçesinn Köktürk Türkçesinden Fonetik Farkları20.49
 • 46)   E.T.2.4 Uygur Türkçesinn Köktürk Türkçesinden Morfolojik Farkları01:05
 • 47)   E.T.3.1. Karahanlı Türkçesi Ses Bilgisi 45.46
 • 48)   E.T.3.2. Karahanlı Türkçesi Şekil Bilgisi06.29
 • 49)   E.T.3.2.1. Çekim Ekleri12.36
 • 50)   E.T.3.2.1.1. İsim Çekim Ekleri14.25
 • 51)   E.T.3.2.1.1.1. Çokluk ve Hal (Durum) Ekleri (1. Ders)42.40
 • 52)   E.T.3.2.1.1.1. Çokluk ve Hal (Durum) Ekleri (2. Ders)50.58
 • 53)   E.T.3.2.1.1.2. Bağlama Görevli Ek ve İyelik Ekleri 34.17
 • 54)   E.T.3.2.1.2. Fiil Çekim Ekleri 47.23
 • 55)   E.T.3.2.1.2.1. Kip Ekleri34.30
 • 56)   E.T.3.2.1.2.2. Kişi Ekleri06.19
 • 57)   E.T.3.2.2. Yapım Ekleri (1. Ders)01:03
 • 58)   E.T.3.2.2. Yapım Ekleri (2. Ders)01:08
 • 59)   E.T.3.2.2.1. Eylemsi Ekleri12.32
 • 60)   E.T.3.2.2.1.1. Sıfat Fiil Ekleri29.50
 • 61)   E.T.3.2.2.1.2. Zarf Fiil Ekleri34.43
 • 62)   E.T.3.2.3. Karahanlı Türkçesinde Cevher Fiiller49.38
 • 63)   E.T.3.2.4. Karahanlı Türkçesinde Birleşik Yapılı Fiil55.16
 • 64)   E.T.4.1. Harezm Türkçesi Ses Bilgisi40.50
 • 65)   E.T.4.2. Harezm Türkçesi Şekil Bilgisi (1.Ders)01:00
 • 66)   E.T.4.2. Harezm Türkçesi Şekil Bilgisi (2.Ders)44.08
 • 67)   E.T.4.2. Harezm Türkçesi Şekil Bilgisi (3.Ders)37.29
 • 68)   E.T.5.1. Çağatay Türkçesi Ses Bilgisi01:08
 • 69)   E.T.5.2. Çağatay Türkçesi Şekil Bilgisi (1. Ders)56.22
 • 70)   E.T.5.2. Çağatay Türkçesi Şekil Bilgisi (2. Ders)50.16
 • 71)   E.T.6. Kıpçak Türkçesi (1.Ders)01:05
 • 72)   E.T.6. Kıpçak Türkçesi (2. Ders)01:22
 • 73)   E.T.7.1. Eski Anadolu Türkçesi Ses Bilgisi (1. Ders)45.39
 • 74)   E.T.7.1. Eski Anadolu Türkçesi Ses Bilgisi (2. Ders)33.54
 • 75)   E.T.7.2. Eski Anadolu Türkçesi Şekil Bilgisi (1. ders)47.55
 • 76)   E.T.7.2. Eski Anadolu Türkçesi Şekil Bilgisi (2. ders)01:02
 • 77)   E.T.8. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri (1. ders)42.38
 • 78)   E.T.8. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri (2. ders)01:04
 • 79)   E.T.9. Türk Dili Tarihi (1. ders)01:04
 • 80)   E.T.9. Türk Dili Tarihi (2. ders)52.39
 • 81)   E.T.9. Türk Dili Tarihi (3. ders)01:30
 • 82)   E.T.9. Türk Dili Tarihi (4. ders)56.08
 • 101)   E.T.1.1. Köktürk Türkçesi Ses Bilgisi (1. Ders) 202440.27
 • 102)   E.T.1.1. Köktürk Türkçesi Ses Bilgisi (2. Ders) 202401:00
 • 103)   E.T.1.1. Köktürk Türkçesi Ses Bilgisi (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202416.23
 • 104)   E.T.1.1. Köktürk Türkçesi Ses Bilgisi (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202401:19
 • 105)   E.T.1.2. Köktürk Türkçesi Şekil Bilgisi 202405.30
 • 106)   E.T.1.2. Köktürk Türkçesi Şekil Bilgisi (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202407.05
 • 107)   E.T.1.2. Köktürk Türkçesi Şekil Bilgisi (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202414.50
 • 108)   E.T.1.2.1. Köktürk Türkçesi Çekim Ekleri 202409.15
 • 109)   E.T.1.2.1. Köktürk Türkçesi Çekim Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202408.07
 • 110)   E.T.1.2.1. Köktürk Türkçesi Çekim Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202416.41
 • 111)   E.T.1.2.1.1. İsim Çekim Ekleri 202419.28
 • 112)   E.T.1.2.1.1. İsim Çekim Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202408.57
 • 113)   E.T.1.2.1.1. İsim Çekim Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202426.25
 • 114)   E.T.1.2.1.1.1. Çokluk Ekleri 202418.46
 • 115)   E.T.1.2.1.1.1. Çokluk Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202407.13
 • 116)   E.T.1.2.1.1.1. Çokluk Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202416.27
 • 117)   E.T.1.2.1.1.2. Hal (Durum) Ekleri 202426.49
 • 118)   E.T.1.2.1.1.2. Hal (Durum) Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202408.20
 • 119)   E.T.1.2.1.1.2. Hal (Durum) Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202414.55
 • 120)   E.T.1.2.1.1.2.1. Belirtme Durum Eki 202448.32
 • 121)   E.T.1.2.1.1.2.1. Belirtme Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202407.44
 • 122)   E.T.1.2.1.1.2.1. Belirtme Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202432.11
 • 123)   E.T.1.2.1.1.2.2. Yönelme Durum Eki 202451.14
 • 124)   E.T.1.2.1.1.2.2. Yönelme Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202409.46
 • 125)   E.T.1.2.1.1.2.2. Yönelme Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202423.07
 • 126)   E.T.1.2.1.1.2.3. Bulunma Durum Eki 202417.59
 • 127)   E.T.1.2.1.1.2.3. Bulunma Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202409.00
 • 128)   E.T.1.2.1.1.2.3. Bulunma Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202412.51
 • 129)   E.T.1.2.1.1.2.4. Ayrılma Durum Eki 202420.18
 • 130)   E.T.1.2.1.1.2.4. Ayrılma Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202410.36
 • 131)   E.T.1.2.1.1.2.4. Ayrılma Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202423.15
 • 132)   E.T.1.2.1.1.2.5. İlgi Durum Eki 202420.31
 • 133)   E.T.1.2.1.1.2.5. İlgi Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202405.30
 • 134)   E.T.1.2.1.1.2.5. İlgi Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202415.38
 • 135)   E.T.1.2.1.1.2.6. Vasıta Durum Eki 202426.33
 • 136)   E.T.1.2.1.1.2.6. Vasıta Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) 202409.53
 • 137)   E.T.1.2.1.1.2.6. Vasıta Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202422.25
 • 138)   E.T.1.2.1.1.2.7. Eşitlik Durum Eki (2024)09.34
 • 139)   E.T.1.2.1.1.2.7. Eşitlik Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)07.32
 • 140)   E.T.1.2.1.1.2.7. Eşitlik Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) 202411.48
 • 141)   E.T.1.2.1.1.2.8. Yön Gösterme Durum Eki (2024)07.48
 • 142)   E.T.1.2.1.1.2.8. Yön Gösterme Durum Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)06.54
 • 143)   E.T.1.2.1.1.2.8. Yön Gösterme Durum Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)08.30
 • 144)   E.T.1.2.1.1.3. İyelik Ekleri (2024)33.22
 • 145)   E.T.1.2.1.1.3. İyelik Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)11.00
 • 146)   E.T.1.2.1.1.3. İyelik Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)44.23
 • 147)   E.T.1.2.1.1.4. Bağlama Görevli Ek (2024)07.19
 • 148)   E.T.1.2.1.1.4. Bağlama Görevli Ek (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)08.58
 • 149)   E.T.1.2.1.1.4. Bağlama Görevli Ek (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)09.01
 • 150)   E.T.1.2.1.2. Fiil Çekim Ekleri (2024)08.46
 • 151)   E.T.1.2.1.2. Fiil Çekim Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)04.20
 • 152)   E.T.1.2.1.2. Fiil Çekim Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)12.58
 • 153)   E.T.1.2.1.2.1. Kip Ekleri (2024)01:00
 • 154)   E.T.1.2.1.2.1. Kip Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)14.48
 • 155)   E.T.1.2.1.2.1. Kip Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)11.43
 • 156)   E.T.1.2.1.2.1.1. Belirsiz Geçmiş Zaman Eki (2024)39.10
 • 157)   E.T.1.2.1.2.1.1. Belirsiz Geçmiş Zaman Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)12.47
 • 158)   E.T.1.2.1.2.1.1. Belirsiz Geçmiş Zaman Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)28.45
 • 159)   E.T.1.2.1.2.1.2. Belirli Geçmiş Zaman Eki (2024)38.04
 • 160)   E.T.1.2.1.2.1.2. Belirli Geçmiş Zaman Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)11.41
 • 161)   E.T.1.2.1.2.1.2. Belirli Geçmiş Zaman Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)25.41
 • 162)   E.T.1.2.1.2.1.3. Gelecek Zaman Ekleri (2024)35.48
 • 163)   E.T.1.2.1.2.1.3. Gelecek Zaman Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)10.00
 • 164)   E.T.1.2.1.2.1.3. Gelecek Zaman Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)26.36
 • 165)   E.T.1.2.1.2.1.4. Geniş Zaman Eki (2024)19.11
 • 166)   E.T.1.2.1.2.1.4. Geniş Zaman Eki (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)07.36
 • 167)   E.T.1.2.1.2.1.4. Geniş Zaman Eki (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)13.28
 • 168)   E.T.1.2.1.2.1.5. Emir Ekleri (2024)47.24
 • 169)   E.T.1.2.1.2.1.5. Emir Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)16.55
 • 170)   E.T.1.2.1.2.1.5. Emir Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)17.55
 • 171)   E.T.1.2.1.2.2. Kişi Ekleri (2024)07.43
 • 172)   E.T.1.2.1.2.2. Kişi Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)07.15
 • 173)   E.T.1.2.1.2.2. Kişi Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)14.13
 • 174)   E.T.1.2.1.2.2.1. Zamir Kökenli Kişi Ekleri (2024)22.18
 • 175)   E.T.1.2.1.2.2.1. Zamir Kökenli Kişi Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)07.10
 • 176)   E.T.1.2.1.2.2.1. Zamir Kökenli Kişi Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)10.15
 • 177)   E.T.1.2.1.2.2.2. İyelik Kökenli Kişi Ekleri (2024)26.26
 • 178)   E.T.1.2.1.2.2.2. İyelik Kökenli Kişi Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)12.42
 • 179)   E.T.1.2.1.2.2.2. İyelik Kökenli Kişi Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)16.03
 • 180)   E.T.1.2.1.2.2.3. Emir Kökenli Kişi Ekleri (2024)20.09
 • 181)   E.T.1.2.1.2.2.3. Emir Kökenli Kişi Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)09.36
 • 182)   E.T.1.2.1.2.2.3. Emir Kökenli Kişi Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)13.02
 • 183)   E.T.1.2.2. Köktürk Türkçesi Yapım Ekleri (2024)08.56
 • 184)   E.T.1.2.2. Köktürk Türkçesi Yapım Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)18.04
 • 185)   E.T.1.2.2. Köktürk Türkçesi Yapım Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)18.00
 • 186)   E.T.1.2.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri (2024)23.50
 • 187)   E.T.1.2.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)12.53
 • 188)   E.T.1.2.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)31.34
 • 189)   E.T.1.2.2.2. İsimden Fiil Yapım Ekleri (2024)28.20
 • 190)   E.T.1.2.2.2. İsimden Fiil Yapım Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)18.20
 • 191)   E.T.1.2.2.2. İsimden Fiil Yapım Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)22.15
 • 192)   E.T.1.2.2.3. Fiilden Fiil Yapım Ekleri (2024)42.17
 • 193)   E.T.1.2.2.3. Fiilden Fiil Yapım Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)27.49
 • 194)   E.T.1.2.2.3. Fiilden Fiil Yapım Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)39.51
 • 195)   E.T.1.2.2.4. Köktürk Türkçesi Fiilden İsim Yapım Ekleri (2024)31.37
 • 196)   E.T.1.2.2.4. Köktürk Türkçesi Fiilden İsim Yapım Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)14.47
 • 197)   E.T.1.2.2.4.1. Köktürk Türkçesi Eylemsi Ekleri (2024)06.09
 • 198)   E.T.1.2.2.4.1. Köktürk Türkçesi Eylemsi Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)04.39
 • 199)   E.T.1.2.2.4.1. Köktürk Türkçesi Eylemsi Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)04.50
 • 200)   E.T.1.2.2.4.1.1. Köktürk Türkçesi Sıfat Fiil Ekleri (2024)57.50
 • 201)   E.T.1.2.2.4.1.1. Köktürk Türkçesi Sıfat Fiil Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)29.41
 • 202)   E.T.1.2.2.4.1.1. Köktürk Türkçesi Sıfat Fiil Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)16.39
 • 203)   E.T.1.2.2.4.1.2. Köktürk Türkçesi Zarf Fiil Ekleri (2024)34.35
 • 204)   E.T.1.2.2.4.1.2. Köktürk Türkçesi Zarf Fiil Ekleri (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)19.36
 • 205)   E.T.1.2.2.4.1.2. Köktürk Türkçesi Zarf Fiil Ekleri (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)17.57
 • 206)   E.T.1.2.3. Köktürk Türkçesinde İsim Cümlesi (2024)28.47
 • 207)   E.T.1.2.3. Köktürk Türkçesinde İsim Cümlesi (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)10.15
 • 208)   E.T.1.2.3. Köktürk Türkçesinde İsim Cümlesi (Kritik Konu Kavrama Soruları Çözümü) (2024)08.12
 • 209)   E.T.1.2.4. Köktürk Türkçesinde Birleşik Çekim (2024)15.09
 • 210)   E.T.1.2.4. Köktürk Türkçesinde Birleşik Çekim (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)11.17
 • 212)   E.T.1.2.5. Köktürk Türkçesinde Birleşik Yapılı Fiil (2024)16.13
 • 213)   E.T.1.2.5. Köktürk Türkçesinde Birleşik Yapılı Fiil (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)09.39
 • 215)   E.T.2.1. Uygur Türkçesi Ağızlaşma Sorunu (2024)13.07
 • 216)   E.T.2.1. Uygur Türkçesi Ağızlaşma Sorunu (Uygulamalı Özet Notun Tamamlanması) (2024)05.42
 • 218)   E.T.2.2. Uygur Türkçesinin Köktürk Türkçesiyle Ortaklıkları (2024)01:02
 • 219)   E.T.2.2. Uygur Türkçesinin Köktürk Türkçesiyle Ortaklıkları (Uygulamalı ÖzetNot Tamamlanması) (2024)42.41
 • 221)   E.T.2.3. Uygur Türkçesin Köktürk Türkçesinden Fonetik Farkları (2024)10.44
 • 222)   E.T.2.3. Uygur Türkçesin Köktürk Türkçesinden Fonetik Farkları (Uygulamalı ÖzetNot Tamamlası) (2024)09.21
 • 901)   Beyit Şerhi 1. Ders (VIPE ÖZEL)02.52
 • 902)   Beyit Şerhi 2. Ders (VIPE ÖZEL)48.06
 • 903)   Belirtme-İlgi-Vasıta Ayrımı (VİPE ÖZEL)01:00
 • 904)   Soru Çözüm Videosudur. (İzlenmesi İsteğe Bağlıdır)01:18
 • 905)   Belirtme-İlgi-Vasıta Ayrımı İkinci Anlatım (VİPE ÖZEL)42.35
 • 1001)   E.T.8.1. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri (1. Ders) (E-ÇAP)36.42
 • 1002)   E.T.8.1. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri (2. Ders) (E-ÇAP)01:08
 • 1003)   E.T.8.1. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri Soru Çözümü (E-ÇAP)29.12
 • 1004)   E.T.8.2. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri (E-ÇAP)01:28
 • 1005)   E.T.8.3. Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri (E-ÇAP)55.03

Yorumlar